จิตอาสา รร.สตรีสมุทรปราการ

23 ก.ค.61 รร.สตรีสมุทรปราการ นำ นศท.ชั้นปีที่ 1-3ทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โครงการศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ หลังเสร็จกิจกรรมได้ไปช่วยงานที่สนามเสือป่า
Visitors: 271,093