จิตอาสา นศท.ทอ.

นศท.ทอ.เรียนรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์อากาศยานและร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่และอากาศยาน
Visitors: 271,091