จิตอาสา รพ.พระมงกุฎฯ

นศท.จิตอาสา ปฎิบัติงานในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่ รพ.พระมงกุฎฯ
Visitors: 271,092