กำลังพลและ นศท.สมัครจิตอาสา

กำลังพลและ นศท.ร่วมใจสมัครจิตอาสารับพระราชทาน ผ้าพันคอและหมวก ที่สำนักพระราชวัง
Visitors: 271,092