จิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

12 ก.ค.61 รด.จิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ร่วมกับหน่วยสัสดี เขตจตุจักร บำเพ็ญประโยชน์ ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชน พหลโยธิน 24
Visitors: 271,092