จิตอาสา รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

เมื่อ 2 ก.ค.61 นศท.จำนวน 30 นาย ทำจิตอาสา รพ.พระมงกุฎฯ
Visitors: 264,085