จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เขตภาษีเจริญ

29 มิ.ย.61 รด.จิตอาสาร่วมกับ จนท.สำนักงานเขตภาษีเจริญ/ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ/สัสดีเขต/หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พัฒนาบริเวณคลองลัดม้า เขตภาษีเจริญ กทม.
25 ก.ค. 61 รด.จิตอาสาร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดในเขตภาษีเจริญและร่วมรณรงค์งดดื่มเหล้า เข้าพรรษา
Visitors: 276,023