เราทำความดีด้วยหัวใจ

29 มิ.ย.61 รด.จิตอาสาร่วมกับ จนท.สำนักงานเขตภาษีเจริญ/ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ/สัสดีเขต/หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พัฒนาบริเวณคลองลัดม้า เขตภาษีเจริญ กทม.
Visitors: 264,085