การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์ ผอ.กศ.รร.รด.ศศท.เข้าร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมการฝึกสอน นศท.ผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุม รร.วังไกลกังวล เมื่อ 20 มิ.ย.61
Visitors: 276,022