ตรวจวินัย เครื่องแต่งกาย นศท.

พ.อ.นิธิ  รัตนะวรรธนะ รอง ผบ.รร.รด.ศศท. จัดชุดตรวจวินัย เครื่องแต่งกายของ นศท.ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดตั้งแต่บริเวณจุดขึ้น/ลงรถและภายในบริเวณ รร.รด.ศศท.

Visitors: 276,031