ศฝ.ย่อย นศท.ปตอ.2 พัน.1 รอ.

พ.ท.สมคิด  สวนส้มจีน   ชุดประสาน
Visitors: 262,362