หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษามีความรุ้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 271,093