การสอบภาคปฎิบัติ

กำหนดการสอบภาคปฎิบัติ นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ส่วนกลาง 

 นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ สอบตั้งแต่    พ.ย.๖๑เวลา ๐๗๔๕ - ๑๗๐๐  ณ รร.รด.ศศท./ศฝ.ย่อย

 นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ สอบ      พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๗๔๕ - ๑๗๐๐  ณ รร.รด.ศศท./ศฝ.ย่อย

สอบเก็บตกภาคปฎิบัติ  

Visitors: 276,026