การสอบภาคปฎิบัติ

กำหนดการสอบภาคปฎิบัติ นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ส่วนกลาง 

 นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ สอบตั้งแต่ ๑๔  - ๒๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗๔๕ - ๑๗๐๐  ณ รร.รด.ศสร./ศฝ.ย่อย

 นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗๔๕ - ๑๗๐๐  ณ รร.รด.ศสร./ศฝ.ย่อย

สอบเก็บตกภาคปฎิบัติ  

Visitors: 255,118