แผนกวิชาอาวุธ

พ.อ.วีระ  แสงแดง

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาอาวุธ

       
Visitors: 276,026