แผนกวิชาทหารปืนใหญ่

พ.อ.เรืองศักดิ์  เรืองพระยา

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารปืนใหญ่

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                           

                                                                        พ.ท.มาโนช  จุมปามาลา

                                                                      อจ.แผนกวิชาทหารปืนใหญ่

                                                                                               

พ.ท.สมคิด   สวนส้มจีน            พ.ต.ธงชัย  เสียงหวาน             ร.ต.ฤทธิรงค์    ชนะบุญ              จ.ส.อ.ชมโมช   หัวใจแก้ว

อจ.แผนกวิชาทหารปืนใหญ่     อจ.แผนกวิชาทหารปืนใหญ่         ครู แผนกวิชาทหารปืนใหญ่        ครูผู้ช่วย แผนกวิชาทหารปืนใหญ่

 

Visitors: 276,027