แผนกวิชาอาวุธ

พ.อ.พิทยากร  วิริยะวงศ์

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาอาวุธ

       
Visitors: 253,814